لیست مقالات مرتبط
نرم افزار چیدمان الگو
نرم افزار طراحی الگوی لباس
مقایسه نرم افزارهای طراحی الگو
نحوه چیدمان اتوماتیک الگو لباس
نرم افزار طراحی لباس

مقایسه نرم افزارهای طراحی الگوی لباس

عنوان : مقایسه نرم افزارهای طراحی الگوی لباس

در حال حاضر نرم افزارهای متعددی در خصوص طراحی لباس در دنیا عرضه گردیده که در میان آنها میتوان از کمپانی Lectra , Gerber , Assyst bulmr , Gemini و  ... نام برد که دارای ابزارهای قابل قبولی در زمینه طراحی لباس و چیدمان الگو می باشند، اما هر کدام از آنهابه تنهایی کامل نمی باشند و هر کدام دارای نقاط قوت و ضعفهایی می باشند .استفاده از ابزارهای کاربردی طراحی در هر کدام متفاوت است به این شکل که کاربر در تمام این نرم افزارها به صورت نسبی می تواند به هر نوع طرح موردنظر خود دست یابد اما زمان رسیدن به الگوی نهایی در هر کدام متفاوت است بدین معنی که کاربردی بودن ابزارها و کامل بودن هر ابزاری در بخش موردنظر خود متفاوت است. اما در قسمت چیدمان اتوماتیک الگو هر کدام از این نرم افزارها از الگوریتم متفاوتی در چیدمان الگوها استفاده می نمایند و الویت بندی آنها در چیدمان قطعه ها متفاوت است که در نهایت خروجی چیدمان و میزان کارآیی یا استفاده بهینه از فضای پارچه در چیدمان الگوها متفاوت خواهد بود .

بخش طراحی 3بعدی در نرم افزار طراحی لباس بسیار پیشرفته و پیچیده می باشد چرا که خط فرمان هایی که برای این بخش از نرم افزار طراحی گردیده اند با بهره گیری از جدیدترین تکنیکهای مهندسی نرم افزار است و در دنیا فقط 2شرکت توانسته اند شبیه سازی 3بعدی لباس را در کامپیوتر با شبیه سازی کامل به نمایش بگذارند ، این بخش از نرم افزار طراحی الگوی لباس با در نظرگرفتن سایز مانکن طراحی شده الگوهای شما را با زدن دوخت مجازی بر تن مانکن کرده و جزئیات تن خور الگوی طراحی شده را نمایش می دهند ، سپس شما می توانیداصلاحات موردنظر را بر روی مانکن با دقت بسیاربالا ویرایش کرده و آنها را مستقیم بر روی الگوی خود اعمال نمائید .

نرم افزار طراحی لباس محافظت با بهره گیری از مهندسی نرم افزار و الگو برداری بهترین ابزارهای کاربردی از نرم افزارهای طراحی شده در دنیا و در کنار هم قراردادن این ابزارها مجموعه ای کامل را بومی سازی نموده تا تولیدکنندگان داخلی بتوانند با هزینه ای بسیار اندک مجموعه ای از بهترین ابزارهای کاربردی در طراحی ، سایزبندی و چیدمان الگوی لباس را در اختیار داشته باشند .