لیست مقالات مرتبط
نرم افزار چیدمان الگو
نرم افزار طراحی الگوی لباس
مقایسه نرم افزارهای طراحی الگو
نحوه چیدمان اتوماتیک الگو لباس
نرم افزار طراحی لباس

نحوه چیدمان الگوی لباس

عنوان : نحوه چیدمان الگوی لباس

نحوه چیدمان اتوماتیک الگو لباس    نحوه چیدمان اتوماتیک الگو لباس

چیدمان خودکار الگوی لباس
این تکنیک در نرم افزار طراحی لباس به صورت بهینه و استاندارد انجام می پذیرد . در ابتدا کاربر یا همان تولیدکننده می بایست تمام محدودیت ها و یا الویت های موردنظر خود را برای هر تکه از الگوی لباس به صورت مجزا تعریف نماید ، به این صورت که هر قطعه از الگو در چه جهتی و با چه میزان چرخشی در مسیر راه پارچه امکان قرارگیری دارد.
بعد از مشخص کردن این تعاریف شما می توانید با بهره گیری از الگوریتم های متفاوت در چیدمان الگوها و دادن زمان مشخص به کامپیوتر جهت بررسی مساحت پارچه و الگوها منتظر نتیجه نهایی چیدمان با حداکثر استفاده بهینه از فضای پارچه توسط کامپیوتر خود باشید . لازم به ذکر است در نرم افزار چیدمان الگوی محافظت از تکنولوژی هوش مصنوعی با هفت نوع الگوریتم بهینه ساز و پیشرفته که فقط در دنیا توسط یک شرکت استفاده می شود الگوبرداری شده و چیدمان الگوها انجام می پذیرد .
در بخش چیدمان الگوی لباس شما می توانید الگوهای خود را به صورت دستی ، اتوماتیک و البته مخلوطی از هر دو یعنی بخشی از آن دستی و ادامه آن خودکار چیدمان نمائید که این امکان دست شما را برای اعمال سلیقه در نحوه چیدمان الگوها باز می گذارد .